Nyhetsarkiv

 • 28.03.2019 - Foreldremøte 19.00-21.00

  Alle foreldre ønskes velkommen til foreldremøte i barnehagen torsdag den 28.03 klokken 19.00-21.00.

  Tema blir grensesetting / tydelig lederskap + nytt fra avdelingene.

  Sett av datoen - mer info kommer!

 • 14.03.2019 - Foreldrerådsmøte / årsmøte

  Vennligst noter datoen!
  Møtet begynner klokken 20.00!

  Husk at barnehagen er privat, og at det er viktig at alle foreldre engasjerer seg i barnehagens drift!
  Er du interessert i et verv, vennligst meld i fra til styret eller kontoret!

  Frist for innlevering av saker til foreldrerådsmøtet er 31.01.2019