Verdensbarnedagen 10. oktober 2018 på Nasse Nøff, Kengulomma og Honningkrukka

Alle barn og foreldre inviteres til grønnsakssuppe på Nasse Nøff, Kengulomma og Honningkrukka fra klokken 15.00-16.30. Vi samler inn penger til vårt fadderbarn.