14.03.2019 - Foreldrerådsmøte / årsmøte

Vennligst noter datoen! Møtet begynner klokken 20.00! Husk at barnehagen er privat, og at det er viktig at alle foreldre engasjerer seg i barnehagens drift! Er du interessert i et verv, vennligst meld i fra til styret eller kontoret! Frist for innlevering av saker til foreldrerådsmøtet er 31.01.2019

Innkallelsen til møtet finnes her.