Uke 13 + 14 - Observasjonsuker

Disse ukene vil enkelte av barnehagens ordinære opplegg gå ut! Vi bruker ukene til observasjon av barnas samspill, aktiviteter og utvikling. Vi observerer og vurdere også vår egen voksenkontakt med hvert enkelt barn og familie.