7. mai, 9. mai + 11. og 12 mai 2019 - Dugnad i barnehagen

Viktig at alle foreldre stiller! Din innsats kommer alle barna til gode!

Barnehagens vedtekter pkt. 17:

Foreldre/foresatte plikter å delta på dugnad med 16 timer i året, 8 timer for eneforeldre.

Ved store arbeider må ekstra tid påregnes. Manglende deltakelse på dugnad medfører "ekstra foreldrebetaling" til de enhver tid gjeldende satser, fastsatt av foreldrerådet.

Eneforeldre defineres somforeldre som er alene om hele omsorgen. Der begge foreldre har kontakt med barnehagen ved henting, levering og deltakelse på barnehagens arrangementer er plikten lik for begge foreldre.