8. mai 2019 - Frigjøringsdagen

Det blir fellessamling kl. 10.00 i 100-meterskogen. Vi får besøk av Tor Kristian Østeby som forteller om spennende opplevelser fra sin barndom under krigen. Det blir utstilling av "gamle ting" i 100-meter skogen. Har du "gamle ting" vi kan få låne til dagen, tar vi gjerne imot dette!