Om Frydendal Barnehage

Frydendal barnehage er bygget i 1990 og er bygget til barnehage som formål. Barnehagen har en meget flott beliggenhet. Vi ligger innerst i en blindvei og med skogen som nærmeste nabo. Inne har vi lyse lokaler med mange små rom, så leken kontinuerlig kan skjermes og ivaretas. Uteområdet er stort og flott og innbyr til variert lek og aktivitet. I skogen har vi to leirplasser og på barnehagens uteområde har vi egen grillhytte. Vi er ute i all slags vær, og utnytter alle muligheter som ligger i årstidene, som for eksempel ski, aking og mat på bål og mye mer.

Barnehagen er en privat stiftelse driftet av foreldrene. Barnas behov skal være styrende for driften, og barnehagen drives utelukkende ut fra et ideelt formål.

Barnehagen er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), og har egen tariffavtale for sine ansatte, og en utvidet ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen.
 
Barnehagens åpningstid er fra 7.30 til 17.00. Barnehagen er stengt jul og påske + tre uker om sommeren. Barnehagen er også stengt tre planleggingsdager, og det avholdes dugnad høst og vår, der alle må bidra! Barnehagen er privat, og foreldre må engasjere seg i verv og annet.
 
Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for en utegruppe. Barnehagen satser på små avdelinger og høy personaltetthet.
 
Avdelingene er:
 
Nasse Nøff - med 10-12 barn i alderen 0-3 år
Kengulomma - med 9-11 barn i alderen 0-3 år
Honningkrukka - med 17-19 barn i alderen 3-6 år
Ole Brumm - med 17-19 barn i alderen 3-6 år.
 
Barnehagen har ikke en fast utegruppe, men hver dag er en gruppe fra store barns avdelingene ute, enten fordelt etter alder eller avdeling.
 
Barna har en sterk avdelingstilknytning og vi har et godt samarbeid alle avdelinger i mellom. Det er et stort fellesskap blant alle barna på tvers av avdelingene, og barna er trygge og kjente med alle voksne i hele barnehagen. Vi samarbeider tett om gode rutiner og progresjon som sikrer og ivaretar barna på en god måte fra de begynner i barnehagen til de slutter.
 
Barnehagen har egen styrer, og har på hver avdeling minst fire voksne, der to er pedagoger. Personalet er stabilt, og barnehagens satsing på høy bemanning er så god at vi ikke har behov for vikarer. Vi har et meget kompetent personale med gode personlige og faglige egenskaper. Hos oss er voksne lekne og genuin intereserrt i barna og barnas beste. Vi er opptatt av tydelig lederskap, god omsorg og gode rammer, som sikrer barna en trygg og god hverdag. Hos oss skal det være plass til alle barn.
 
I barnehagedagen har vi mye fag, og vi prioriterer oftest felles skolering av hele personalet, for å få størst utbytte. Hele personalet gjennomfører årlig livredende førstehjelpskurs, i tillegg til at enkelte ansatte også årlig kurses i livredning i vann.

 

Barnehagens satsningsområder er:

  • Sosial kompetanse
  • Natur og fysisk aktivitet
  • Kultur og tradisjon