Om Frydendal Barnehage

Frydendal barnehage er bygget i 1990 og er bygget til barnehage som formål. Barnehagen har en meget flott beliggenhet. Vi ligger innerst i en blindvei og med skogen som nærmeste nabo. Inne har vi lyse lokaler med mange små rom, så leken kontinuerlig kan skjermes og ivaretas. Uteområdet er stort og flott og innbyr til variert lek og aktivitet. I skogen har vi to leirplasser og på barnehagens uteområde har vi egen grillhytte. Vi er ute i all slags vær, og utnytter alle mulighetene i årstidene, som ski, aking, mat på bål og vannlek. Hos oss får barna gode opplevelser året rundt.

 
Barnehagen er en privat stiftelse driftet av foreldrene. Barnas behov skal være styrende for driften, og barnehagen drives utelukkende ut fra et ideelt formål.
 
Barnehagen er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Medlemsskapet inkluderer tariffavtale for alle ansatte, som sikrer trygge og gode arbeidsvilkår.
Medlemsskapet innebærer også en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter alle barn i barnehagen 24 timer i døgnet, til de slutter i barnehagen. Dette er en bedre ordning enn barnehager flest.
 
Barnehagens åpningstid er fra 7.30 til 17.00. Barnehagen er stengt jul og påske + tre uker om sommeren. Barnehagen har kun tre planleggingsdager (januar + august). Det avholdes dugnad høst og vår, der alle må bidra! Barnehagen er privat, og foreldre må engasjere seg i verv og annet!
 
Barnehagen satser på små avdelinger og høy personaltetthet.
Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for en utegruppe.
Barnehagen har ikke en fast utegruppe, men hver dag er en gruppe fra store barns avdelingene ute, enten fordelt etter alder eller avdeling.
Det er minst fire voksne på alle avdelinger, der to er pedagoger, og barnehagen her egen styrer. Barnehagen har et stabilt personale med høy kompetanse, lang erfaring, og som alle er interesert i hvert enkelt barns utvikling og læring.
 
Barnehagens avdelinger er:
 
Nasse Nøff - med 10-12 barn i alderen 0-3 år
Kengulomma - med 9-11 barn i alderen 0-3 år
Honningkrukka - med 17-19 barn i alderen 3-6 år
Ole Brumm - med 17-19 barn i alderen 3-6 år.
 
Barna har en sterk avdelingstilknytning og vi har et godt samarbeid alle avdelinger i mellom. Det er et stort fellesskap blant alle barna på tvers av avdelingene, og barna er trygge og kjente med alle voksne i hele barnehagen. Vi samarbeider tett om gode rutiner og progresjon som sikrer og ivaretar barna på en god måte fra de begynner i barnehagen til de slutter. Barnehagen bruker omtrent aldri vikarer.
 
 
Barnehagens satsningsområder er:
 
  • Sosial kompetanse   Barna skal lære å uttrykke egne behov og følelser, og å fungere i et positivt samspill med andre barn og voksne.
  • Natur og fysisk aktivitet   Barna skal bli glad i naturen og få gode opplevelser med turer og friluftsliv året rundt. 
  • Kultur og tradisjon   Barna skal få erfaringer med norske høytider, gamle merkedager, andre kulturer og egen barnekultur med mer.

Vi er meget stolte av barnehagen vår. Frydendal barnehage er et bra sted å være for barn og voksne. Barnehagen har en bra ledelse, og mange engasjerte voksne som trives i jobben.