Velkommen til Frydendal Barnehage.

Frydendal Barnehage ligger i flotte naturomgivelser med nær tilknytning til Frydendal boligområde, gangavstand til Asker sentrum og med skogen som nærmeste nabo. Barnehagens satsningsområder er: Sosial kompetanse, Natur og fysisk aktivitet, Kultur og tradisjon

Barnehagen består av fire avdelinger, og er godkjent for en utegruppe. Vi har to småbarnsavdelinger (0-3 år) med totalt plass til 23 barn, og to store barns avdelinger (3-6 år) med totalt plass til 35 barn. Hver dag er en gruppe av de store barna ute, fordelt enten etter alder eller avdelingsvis.

Barnehagen er en privat stiftelse driftet av foreldrene. Barnas behov skal være styrende for driften, og barnehagen drives ut fra et ideelt formål (ikke økonomisk).

Barnehagens styre satser på små barnegrupper og en høy personaltetthet. Vi er minst fire ansatte per avdeling + styrer. To av avdelingene har to førskolelærere, men dette er et ønske for alle fire avdelinger. Barnehagen er øvingslærerbarnehage for førskolelærerstudenter ved Høgskolen i Oslo.