Brukerundersøkelsen 2018

En stor takk til alle foreldre som har svart på årets brukerundersøkelse! I år ble svarprosenten hele 96,49 %. Den totale tilfredshet med barnehagetilbudet er på 4.8 (5.0 er best). Dette er samme resultat som i fjor, og et resultat vi er meget fornøyde med. Det gleder oss stort å se at dere foreldre opplever at vi leverer et godt tilbud til barna daglig! Vi takker for mange positive svar!

En foreløpig oversikt over årets resultat finnes her.