Nyttig informasjon om barnehagen

For å få til en god hverdag for liten og stor trenger barnehagen noen felles kjøreregler. Vi ønsker ikke nødvendigvis å være en regelstyrt barnehage, og har derfor kun få regler. Men de regler vi har forventer vi at alle vil respektere!

FRAVÆR:
 
I en barnehagehverdag er vi mange mennesker tett sammen, og her er smittefaktoren større enn mange andre steder på godt og på vondt.
Barna deler naturlig alt med hverandre, og leker og utstyr brukes flittig av alle.
For at vi skal kunne minimalisere smitten er det viktig med noen felles hensyn, og ingen barn har det godt i barnehagen om de er syke.
 
Barnehagen har følgende regler ved sykdom:
 
  • Ved feber over 38 grader skal barnet holdes hjemme
  • Ved langtidssykdom skal barnet ha en feberfri dag før det sendes i barnehagen
  • Ved oppkast eller diaré holdes barnet hjemme om det har kastet opp/hatt diaré etter klokken 18.00 dagen før – ved kraftig oppkast / diaré holdes barnet hjemme i 24 timer
  • Ved øyekatarr holdes barnet hjemme til påbegynt behandling (øye-dråper eller salve)
  • Ved lus holdes barnet hjemme til behandling er igangsatt – husk at de fleste behandlinger skal gjentas etter to uker
  • Dersom barnet trenger medisin i løpet av barnehagetiden, skal det inngås en skriftlig avtale mellom foreldre og barnehage – nasjonale føringer.
Ring alltid for å gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen – syk eller fri – så vi ikke venter forgjeves – meld alltid i fra om smittsom sykdom!!!
 
Barnehagens regler for fravær baserer seg på informasjon fra folkehelseinstituttet. For mer info om vanlige barnesykdommer, symptomer, behandling og informasjonsplikt med mer se her.

MOBILBRUK:
 
I dagens samfunn er mobilen med oss over alt!
Men faktisk har alle foreldre daglig minst et viktig møte der mobilen bør legges bort, og det er når barna etter en lang barnehagedag hentes av dere.
 
Derfor - vennligst slå av mobilen når du kommer for å levere eller å hente barnet i barnehagen.
 
Vit at barnet ditt gleder seg veldig til å se igjen mor eller far etter mange timer i barnehagen, og barnet ønsker din fulle oppmerksomhet.
Det samme gjør barnet når det skal leveres.

FOTOGRAFERING:
 
I løpet av et barnehageår er det mange arrangementer i barnehagens regi, der foreldre, besteforeldre, søsken og andre inviteres inn.
 
I den sammenheng har barnehagens samarbeidsutvalg bestemt følgende:
 
På slike arrangement er det lov å ta bilder av eget / egne barn, men det er ikke lov med filming eller lydopptak.
For øvrig i hverdagen er det ikke lov å ta bilder, filme eller gjøre lydopptak av barn eller voksne.
Ansatte har heller ikke lov til å fotografere barna med personlige mobilkameraer.
 
Dette for å skjerme barn og ansatte.
Barnehagen oppfordrer alle foreldre til forsiktighet med bildebruk på sosiale medier.