Primstav - viktige datoer

 
 
Barnehagens primstav 2018-2019
 
 
 
Barnehagens egen primstav og andre festdager – høsten 2018.
 

Uke 37 + 38 

 

Observasjonsuker 

9. oktober / 10. oktober

 

 

 

Verdensbarnedagen - "Barns rettigheter"

Grønnsakssuppe for barn og foreldre

9. okt. =OB          10. okt. = NN / KL / HK                           

31. oktober 

 

Høstfest 

November 

 

Førjulstur til Hauger Gård - kun HK / OB 

29. november 

 

Pynte avdelingene til jul 

3. desember

 

 

Advent - "Skomaker Andersen"

Foreldre kan gjerne bli med 

6. desember 

 

Vi leter etter nissen 

7. desember 

 

Nissefest 

13. desember

 

 

Lucia

Foreldre inviteres til Luciafest

 
  
Barnehagens egen primstav og andre festdager – våren 2019.
 

3. januar 

 

13. dag jul - vi markerer slutten på julen 

Januar / februar 

 

Felles skidager 

1. februar 

 

Karneval 

Uke 13 + 14 

 

Observasjonsuker 

9. april / 10. april 

 

 

 

Påskefrokost

9. april = NN / KL / OB          10. april = HK     

Foreldre inviteres til påskefrokost 

12. april 

 

1. sommerdag 

3. mai 

 

1, mai / rusken 

8. mai 

 

Frigjøringsdagen 

16. mai 

 

 

17. mai feiring

Foreldre inviteres til å se på barna gå i tog 

Juni 

 

Sommertur til Asker Museum - kun HK / OB 

6. juni

 

Pinsepicnic

 
 
 Barnehagens planleggingsdager og foreldremøter 2018 – 2019.
 

Barnehageåret - 2018 

Planleggingshelg 

 

Fom. 09. tom. 12. august 2018 

Foreldremøte 

 

20.09.2018 

Dugnad 

 

22., 23., 25. og 27. september 2018 

 
 

Barnehageåret - 2019 

Planleggingsdag 

 

02. januar 2019 

Foreldremøte 

 

28. mars 2019 

Dugnad 

 

7., 9., 11. og 12. mai 2019 

Feriestengt 

 

Uke 27, 28 og 29 - sommeren 2019 

Planleggingshelg 

 

Fom. 08. tom. 11. august 2019 

 
For ytterligere informasjon om dagene vises det til info på dørene.