Søke barnehageplass

Barnehagen har samordnet opptak med Asker Kommune. Her kan du sammenligne barnehagen med andre barnehager i Asker kommune.

Barn fra sameiene på Frydendal har fortrinn til opptak, men barnehagen rekrutterer barn fra hele nærområdet og Asker.

I barnehagens vedtekter er følgende definert: Om opptak  

Barnehagens åpningstid er fra 07.30 til 17.00 (16.45)
Barnehagen er stengt hele julen og påskeuken, samt tre uker i fellesferien.
Barnehagen har kun tre planleggingsdager i løpet av et år.
Barnehagen forholder seg til makspris for foreldrebetaling. I tillegg betales mat- og turpenger.
Barna i barnehagen er forsikret i 24 timer.
Barnehagen er foreldreeid, og foreldre må delta på dugnad og forøvrig engasjere seg i barnehagens drift.

Om du ønsker å søke barnehageplass hos oss, kan dette gjøres her og her.