Hvorfor oss

Høy personaltetthet, små barnegrupper og barnet i fokus.
Barnehagen har egen styrer, og har på hver avdeling minst fire voksne, der to er pedagoger. Personalet er stabilt, og barnehagens satsing på høy bemanning er så god at vi ikke har behov for vikarer. Vi har et meget kompetent personale med gode personlige og faglige egenskaper. Hos oss er voksne lekne og genuint interesserte i barna og barnas beste. Vi er opptatt av tydelig lederskap, god omsorg og gode rammer, som sikrer barna en trygg og god hverdag. Hos oss skal det være plass til alle barn.

Barnehagens gode bemanning skal daglig komme barnet til gode.
Vi ønsker å gi ditt barn en trygg og god hverdag med mye varme og god omsorg.
Vi har utarbeidet egne samarbeidsavtaler for hvert barn. Dette for å sikre barna en god utvikling og læring gjennom hele barnehagetiden.
 
Vi tilbyr følgende:
 
 • Ekstra tid og oppmerksomhet til hvert enkelt barn og familie i hverdagen
 • Varierte og gode erfaringer og opplevelser i mindre grupper
 • Voksne som er deltakende med barna i lek og aktivitet - som støtter og veileder barna
 • Fast struktur med kjente og trygge rutiner som sikrer flytende og gode overganger, og en trygg og forutsigbar hverdag for alle - personalet bruker mindre tid på organisering
 • Mestringsglede - barna utfordres til å ta et medansvar og bli selvstendige - barna utfordres til å oppdage seg selv - hvem er jeg og hva kan jeg
 • Medbestemmelse - det blir tid til barnas egen lek og aktivitet - voksne kan møte barnas ulike ønsker og behov
 • Tid til undring og samtale med barna
 • Utvikling av faget til et stadig beste for hvert barn og familie
 • Daglig kontakt med alle foreldre og tid til grunnleggende foreldreveiledning ved behov
 • En spennende og innholdsrik barnehagehverdag
 • Barn som stadig er i utvikling og som stadig lærer nytt
 • Mye latter, glede og humor
 • Stabile og engasjerte voksne med nærhet til barn og foreldre
 • Voksne som årlig gjennomfører livredende førstehjelpskurs - på land og i vann
 • Lek, lek og atter lek
 Hvert enkelt barn skal oppleve at det blir sett og hørt, og ikke minst at det blir tatt på alvor!
 
Barnehagen er opptatt av et helhetlig læringsbegrep og kvalitet i alle ledd.
Barnehagetiden skal være utviklende for hvert barn, og tiden skal gi barna god læring, gode erfaringer og gode opplevelser som varer livet ut.
Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, skoler og andre faginstanser.
 
Barnehagen har gode og levende HMS / internkontrollrutiner. Vi er opptatte av å ta barn og voksnes sikkerhet på alvor. Hos oss er fraværet lavt blant både barn og voksne! 
 
På barnehagefakta.no kan man enkelt sammenligne en del rammevilkår og resultater for landets barnehager. Her ser man at Frydendal barnehage leverer bra - se Frydendal barnehage