Hvorfor oss

Høy personaltetthet, mindre barnegrupper og barnet i fokus.

Barnehagens styre satser på høy personaltetthet og små barnegrupper.
 
Vi er minst fire ansatte per avdeling + styrer. Det er to pedagoger på hver avdeling.
Dagens bemanning er så god at barnehagen ikke bruker vikarer, men vi samarbeider og hjelper hverandre ved fravær.
Barnehagen har et stabilt personale med høy faglig kompetanse.
Hos oss møter barna kun kjente og trygge voksne.
 
Våre barnegrupper er normalt 17-19 barn på store barns avdelinger (3-6 år) og 9-12 barn på de små avdelinger (1-3 år).
 
Barnehagen er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Medlemsskapet inkluderer tariffavtale for alle ansatte i barnehagen, som sikrer alle, trygge og gode arbeidsvilkår.
 
Medlemsskapet i PBL, innebærer også en utvidet ulykkesforsikring som omfatter alle barn i barnehagen 24 timer i døgnet, fra de har begynt i barnehagen, til de slutter i barnehagen. Dette er en bedre ordning enn barnehager flest.
 
Hos oss er barnet alltid i fokus, og det er barnas behov som er styrende for driften.
Barnehagen er opptatt av et helhetlig læringsbegrep.
Vi har gjennom mange år spesialisert oss på arbeidet med danning og sosial kompetanse.
Barnehagetiden skal være utviklende for hvert barn, og tiden skal gi barna god læring, gode erfaringer og gode opplevelser som varer livet ut.
Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, skoler og andre faginstanser.
 
Barnehagen er opptatt av kvalitet i alle ledd. Barnehagen deltar årlig på nasjonal foreldreundersøkelse i regi utdanningsdirektoratet. Barnehagens foreldre er tydelig fornøyd med barnehagetilbudet -
se nøkkelinformasjon om barnehagen og resultatet her.
 
Barnehagen har en utrolig flott beliggenhet i meget rolige omgivelser.
Vi holder til innerst i en blindvei, og med skogen som nærmeste nabo.
Barnehagen har innbydende lyse lokaler, og et stort flott uteområde som innbyr til variert lek og aktivitet.
Barnehagens uteområde er totalrenovert i 2016.
I skogen har vi to leirplasser, og på barnehagens uteområde har vi egen grillhytte.
Barnehagens beliggenhet gir gode muligheter til aking og ski om vinteren, og flotte naturopplevelser året rundt.